Scroll Top

Ydy Aberconwy yn elwa digon o fferm wynt Gwynt y Môr?

344005357_195218250051827_7955185990847902939_n

Y perchnogion yw Macquarie Group, Innogy, Siemens a Stadtwerke München – heb adael unrhyw fudd-ddeiliaid lleol. Telir rhent i Ystad y Goron.

  • Sut mae’n effeithio ar dwristiaeth yn Llandudno?
  • Sut mae’n effeithio ar brisiau eiddo ar gyfer Traeth y Gogledd?
  • A yw’n gwrthbwyso’r allyriadau carbon a oedd yn angenrheidiol ar gyfer ei greu?
  • A yw’n niweidio’r bywyd gwyllt lleol?
  • Faint o swyddi Cymraeg gafodd eu creu?
  • A oes unrhyw fanteision gweddilliol i’r prosiect?
  • Oes rhywun wedi cwyno am y fferm wynt?
  • A yw pobl leol yn teimlo dan bwysau i gefnogi’r prosiect?