Scroll Top

John Clark

Llefarydd Reform UK ar gyfer Bangor Aberconwy

Am y 22 mlynedd diwethaf rwyf wedi bod yn rhedeg busnes bach yng Nghonwy, felly rwy’n gwybod beth mae busnesau Cymru yn ei erbyn – trethi uchel, gormod o reoleiddio, cystadleuaeth ddwys a chwyddiant. Mae 12 mlynedd o reolaeth y Torïaid wedi bod o fudd i’r ychydig ar draul y genedl ac wedi profi eu hanallu economaidd.

Pleidleisiais dros Brexit oherwydd fy mod yn credu ym mhobl Prydain. Rwy’n falch o hanes Prydain a chredaf mai democratiaeth yw’r unig ffordd i lywodraethu’r wlad ryfeddol hon.

Rwy’n credu na ddylai Prydain ymwneud â rhyfeloedd tramor diddiwedd a dylai ein lluoedd arfog ganolbwyntio ar amddiffyn Prydain a buddiannau Prydain. Gallwn adennill ein lle yn y byd trwy arweinyddiaeth, arferion busnes da a chreadigrwydd entrepreneuraidd.

Os ydych chi’n ymddiried ynof gyda’ch pleidlais byddaf yn ymladd dros Deyrnas Unedig gref a byddaf bob amser yn ceisio cynrychioli buddiannau Aberconwy dros unrhyw bryder allanol neu grŵp pwyso.

Rwy’n credo mewn polisiau poblogaidd gyda greddfau rhyddfrydol yn barod i wasanaethu Aberconwy.

John Clark

Llefarydd Reform UK ar gyfer Aberconwy

Am y 22 mlynedd diwethaf rwyf wedi bod yn rhedeg busnes bach yng Nghonwy, felly rwy’n gwybod beth mae busnesau Cymru yn ei erbyn – trethi uchel, gormod o reoleiddio, cystadleuaeth ddwys a chwyddiant. Mae 12 mlynedd o reolaeth y Torïaid wedi bod o fudd i’r ychydig ar draul y genedl ac wedi profi eu hanallu economaidd.

Pleidleisiais dros Brexit oherwydd fy mod yn credu ym mhobl Prydain. Rwy’n falch o hanes Prydain a chredaf mai democratiaeth yw’r unig ffordd i lywodraethu’r wlad ryfeddol hon.

Rwy’n credu na ddylai Prydain ymwneud â rhyfeloedd tramor diddiwedd a dylai ein lluoedd arfog ganolbwyntio ar amddiffyn Prydain a buddiannau Prydain. Gallwn adennill ein lle yn y byd trwy arweinyddiaeth, arferion busnes da a chreadigrwydd entrepreneuraidd.

Os ydych chi’n ymddiried ynof gyda’ch pleidlais byddaf yn ymladd dros Deyrnas Unedig gref a byddaf bob amser yn ceisio cynrychioli buddiannau Aberconwy dros unrhyw bryder allanol neu grŵp pwyso.

Rwy’n credo mewn polisiau poblogaidd gyda greddfau rhyddfrydol yn barod i wasanaethu Aberconwy.

John Clark

Llefarydd Reform UK ar gyfer Aberconwy

Am y 22 mlynedd diwethaf rwyf wedi bod yn rhedeg busnes bach yng Nghonwy, felly rwy’n gwybod beth mae busnesau Cymru yn ei erbyn – trethi uchel, gormod o reoleiddio, cystadleuaeth ddwys a chwyddiant. Mae 12 mlynedd o reolaeth y Torïaid wedi bod o fudd i’r ychydig ar draul y genedl ac wedi profi eu hanallu economaidd.

Pleidleisiais dros Brexit oherwydd fy mod yn credu ym mhobl Prydain. Rwy’n falch o hanes Prydain a chredaf mai democratiaeth yw’r unig ffordd i lywodraethu’r wlad ryfeddol hon.

Rwy’n credu na ddylai Prydain ymwneud â rhyfeloedd tramor diddiwedd a dylai ein lluoedd arfog ganolbwyntio ar amddiffyn Prydain a buddiannau Prydain. Gallwn adennill ein lle yn y byd trwy arweinyddiaeth, arferion busnes da a chreadigrwydd entrepreneuraidd.

Os ydych chi’n ymddiried ynof gyda’ch pleidlais byddaf yn ymladd dros Deyrnas Unedig gref a byddaf bob amser yn ceisio cynrychioli buddiannau Aberconwy dros unrhyw bryder allanol neu grŵp pwyso.

Rwy’n credo mewn polisiau poblogaidd gyda greddfau rhyddfrydol yn barod i wasanaethu Aberconwy.