Scroll Top

Dyw cymru ddim angen terfyn cyflynderau o 20mya ar gyfer pob ffordd preswyl

scooter-driver

Dyw cymru ddim angen terfyn cyflynderau o 20mya ar gyfer pob ffordd preswyl

Nid yw pob ffordd breswyl Cymru yn un ffyrdd gyfartal. Mae rhai yn agored i ddamweiniau, ac mae angen gostwng y terfyn cyflymder i 20mya arnynt, ond mae eraill yn ddigon diogel i barhau â’n terfyn cyflymder presennol o 30mya. Dylai cynghorau lleol bennu eu terfynau eu hunain.